Teravija

SPO Teravija

 

 

Nakon izvršenih snimanja terena, promišljanja i postavljanja ciljeva da se tretirani prostor transformiše u sadržaj primjeren gradskom karakteru idejnim rješenjem predložen je koncept objekta u zadanim gabaritima u skladu sa zadanom markicom po regulacionom planu.

U prizemlju su projektovani poslovni prostori a na etažama stanovi različite strukture i površine.
Materijalizacijom objekta ćemo se baviti posebno pri izradi izvedbenog projekta sa zadatkom da se vodi računa o odabiru materijala.
Postojeća lokacija je opremljena potrebnom infrastrukturom, objekat će biti priključen na ptt mrežu, elektro mrežu, te vododvod i kanalizaciju.

Kao i do sada projektovanje stambenih jedinica je imalo za cilj da se maksimalno udovolji željama budućih vlasnika tih prostora.
Kao potvrda kvalitete prostora govori i činjenica da je objekat projektovan u skladu sa svim normativima i pravilnicima za projektovanje ove vrste objekata.
Sav materijal koji se bude koristili pri izgradnji objekta bit će porijeklom iz zemalja članica EU kao i sa naših prostora.
Završna obrada fasadnih zidova ( termo fasada u kombinaciji sa blokom d= 25 cm te fasadnom PVC stolarijom i AL stolarijom ) garantuje energetski učinkovit objekat koji će Vam obezbjediti maksimalne uštede pri potrošnji energenata za zagrijavanje prostora.

Objekat će biti spratnosti S+PR+6, gdje će se u suterenu nalaziti garaže površine 17 – 21 m2, parking mjesta na parteru, ostave uz stanove, poslovni prostori u prizemlju dok će se na ostalim etažama nalaziti 39 stanova površine od 28,4 m2, zatim 44,4 m2; 46,10m2; 50,30m2; 57,70m2; 74,00 m2.

Početak radova proljeće 2017.Planirani rok gradnje 2 godine.
Nudimo našim budućim klijentima duži vremenski rok plaćanja odabranog prostora.
Kao i uvijek do sada ostajemo dosljedni kvalitetu, povoljnim cijenama i zadanim rokovima.