Spahija

SPO SPAHIJA

 

Lamele 3 i lamela 4 su dio  kompleksa od pet objekata u nizu  i nalazi se u ulici Bosanskih Branilaca bb a na predmetnoj parceli lijevo od novoprojektovane ulice. Prilikom projektovanja datih lamela vodilo se računa o udaljenosti od ceste ali isto tako i o udaljenosti od susjedne parcele. Ulaz u stambeni dio objekta je smješten sa mirnije dvorišne strane odnosno sa sjeverne  strane .

Sve prostorije su projektovane u skladu sa funkcionalnim i prostornim zahtjevima budućih korisnika, uz poštivanje tehničkih  propisa i normativa za ovakvu vrstu objekta.

 

Temelj objekta je projektovan kao temeljna kontra ploča u kombinaciji sa ab. gredama. Temeljna ploča kao podlogu pored slojeva za zaštitu hidroizolacije, mora imati i sloj šljunka usklađen sa uputstvima iz geomehaničkog elaborata.

 

Pregradni zidovi su od opeke d=10 i 25, 0 cm obostrano malterisani.

 

Izolacije

Hidroizolacija podova i zidova se rade hidroizolacionim trakama 100 % varenim (elastopol, biver plast V40 ili neki drugi proizvođač sličnih karakteristika)  , sa predhodnim premezivanjem hladnim bitumenskim rastvorom.Hidroizolacije su predviđene u svim kupatilima,WC-ima i kuhinjama te na lođama.

Termoizolacije podova se rade od stiropora min. debljine d= 3cm sa dvostruko postavljenom PVC folijom. Na ploči u tavanu termoizolacija je debljine 8cm . Sve izolacije su zaštićene cementnim glazurama.

Kao zvučna zaštita u podovima po ploči se postavlja sloj termosilanta d=0,5 cm koji je ujedno i termička zaštita.

 

Krov na našem objektu je četverovodan sa nagibom krova od atike ka horizontalnom ležećem oluku koji se nalazi  lijevo i desno od  liftovske kućice. Ovaj krov je pod nagibom od 7 º  .Krov je letvisan letvama 3x5cm na svaka 33 cm i pokriven trapeznim limom TR 60/210.

 

Podovi

U prizemlju predvidjeli smo keramičke pločice u svim prostorijama, kvaliteta prema namjeni prostorije.. Na stambenim etažama od I do VIII sprata  predviđen je parket kao završni pod u hodniku,sobama i dnevnom boravku a keramika u kupatilima, stepeništu i kuhinjama. 

 

Unutrašnja i vanjska površinska obrada

Svi unutrašnji zidovi  su malterisani u dva sloja, a zatim završno boje jupolom. Zidovi u kupatilima  se oblažu keramičkim pločicama. Na vanjskim površinama zidova i podgleda se postavlja demit fasada sa svim potrebnim slojevima.

 

Stolarija

Ugrađena je standardna  stolarija sa adekvatnom termičkom izolacijom okvira i stakala. Stolarija u izrađena od AL eloxiranih profila u prizemlju u poslovnim prostorima ostakljena izo staklom 4+16+4.

Na spratovima fasadna stolarija je od ekološki prihvatljivog PVC profila sa prekinutim termo mostom, ostakljeno IZO staklom punjeno argonom ili nekim drugim plemenitim plinom, ekološki prihvatljivo za boravak i zdravlje ljudi.

U poslovnim prostorima predviđa se bravarija od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom i IZO staklom 6+16+4 mm i to kao fiksne stijene i sa otvaranjem gornjih dijelova po horizontalnoj osi(ventusi).

Unutrašnja vrata u stanovima su drvena, duplošperovana. Dovratnik i konstrukcija krila su od čamove građe I klase.

Ulazna vrata u stanove predviđena kao protuprovalna